Keskustelutilaisuus 9.5. seurakuntaliitoksesta

28.5.2019 14.23

Seurakuntalaisillan sisältö

MUISTIO

KESKUSTELUTILAISUUS SEURAKUNTALAISILLE SEURAKUNTALIITOKSESTA

Paikka                Tervon seurakuntatalo, Pappilantie, Tervo

Aika                    9.5.2019 klo 18.30-20.30

Läsnä             seurakuntalaisia 17 henkilöä, Vesannon kirkkoherra Jarmo Paananen, Tervon kirkkoherra Marja-Leena Niinivaara-Koskell, muita viranhaltijoita Tervon seurakunnasta Salme Selamo, Sirpa Saraste, Salme Karttunen ja Ilmi Korhonen

Alkuhartauden piti kirkkoherra Marja-Leena Niinivaara-Koskell.
Jarmo Paananen luki alkuun piispa Jari Jolkkosen tiedotteen hiippakuntarajojen muutoksesta ja totesi, että muutoksella voi pidemmällä aika välillä olla vaikutusta seurakuntien yhdentymiseen hippakunnan tai rovastikunnan alueella.

Jarmo Paananen kertoi seurakuntaliitosaloitteen vaiheista, syistä ja tapahtumien kulusta seuraavaa:
-Tällä hetkellä asia odottaa Kirkkohallituksen käsittelyä ja Kuopion hiippakunnan tuomikapituli on antanut myöntävän lausunnon asiasta 17.4.2019.
-Asia lähti liikkeelle Tervon ja Vesannon samanaikaisista piispantarkastuksista. Tervossa asia tuli ensimmäisen kerran esille talouden- ja hallinnontarkastuksessa joulukuussa 2018 ja vastaavassa tarkastuksessa Vesannolla tammikuun alussa 2019 asiaa jo kiirehdittiin, jottei seurakuntien talous ennättäisi mennä vieläkin huonompaan tilaan. Molemmat seurakunnat ovat pieniä ja taloudelliset tilanteet ahtaalla ja tästä syystä yhdentyminen nähtiin hyvänä vaihtoehtona.
- Koska talouden- ja hallinnon tarkastuksissa liitosehdotus oli tullut esille. pidettiin seurakuntaseminaari, johon oli kutsuttu kaikki luottamushenkilöt ja työntekijät molemmista seurakunnista. Seminaarissa pohdittiin, lähdetäänkö asiaa viemään eteenpäin. Koska asiassa nähtiin yksimielisyys, seminaarin päätteeksi sovittiin, että molemmat seurakunnat ottavat asian hallinnossa eteenpäin vietäväksi nopealla aikataululla. Nopea aikataulu tarvittiin siksi, että molemmat seurakunnat olivat hakeneet avustuksia, joiden saamiselle tämän kaltainen muutospäätös olisi tärkeä.
-Molempien seurakuntien kirkkovaltuustot tekivät päätöksen aloitteesta maaliskuussa ja päätöstä täydennettiin vielä hiljaisella viikolla, jolloin Kuopion tuomiokapituli myös käsitteli asiaa. Tiukan aikataulun vuoksi, ei ennätetty pitää seurakuntalaisille kuulemistilaisuutta, mutta lehtien ja piispantarkastuksien kautta pyrittiin asiasta tiedottamaan. Aloitteen täydennyksessä esitettiin mm. pääkirkoksi Tervon kirkkoa ja varsinaiseksi kirkkoherranvirastoksi Vesannon nykyistä virastoa. Palveluja kuitenkin tarjotaan molempien nykyisten seurakuntien toimitiloissa.
- Uuden seurakunnan nimi, Niiniveden seurakunta, juontuu luonnon elementistä Niiniveden vesistöstä. Eri ”vinkkeleistä” katsottuna vesistön sijainti voi tuntua kaukaiselta ja sen vuoksi nimikin, mutta se koettiin kuitenkin yhdistäväksi elementiksi.
-Lehtien kirjoituksista on voinut saada virheellisesti käsityksen, että uudessa seurakunnassa kutakin virkaa on vain yksi, vaikka alkuvaiheessa ainakaan näin ei ole. Esimerkiksi seurakuntamestareita on kaksi.
-Uusi seurakunta tulee olemaan edelleen pieni seurakunta, alle 3000 jäsentä. Se tulee myös olemaan vähävarainen ja tavoitteena on saada talous ”nolla budjeteille” muutaman vuoden kuluessa.

Seurakuntalaiset esittivät kysymyksiä ja kommentteja sekä osallistuivat keskusteluun. Kysymyksiä ja keskustelun aiheita olivat mm.:

 • Mikä merkitys on pääkirkolla?
  Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa joka pyhä klo 10.

 • Pitkän linjan kehitys ja vallitsevat tilanne koko kirkossa on, että pienet seurakunnat lakkaavat ja järjestäydytään suurempiin yksiköihin. Esimerkkinä käytettiin Karttulan liittymistä Kuopioon. Arveltiin, että kahdella ”köyhällä” on enemmän yhteistä ja sitä kautta ne voivat tukea toisiaan, kuin että pieni liittyy kovinkin paljon suurempaan seurakuntaan.

 • Seurakuntien väliset neuvottelut on koettu hyviksi ja yhteisymmärrys on löytynyt. Seurakunnat nähtiinkin ikään kuin sisko ja veli, ja tämän uskotaan auttaneen ymmärryksen löytymiseen ja neuvottelujen sujumiseen.

 • Seurakunnilla on jo valmiiksi yhteistä (yhteistyötä, yhteisiä virkoja) ja jopa piispantarkastuksen henkilöstö oli yllättynyt siitä, miten paljon yhteisiä asioita löytyi tältä alueelta muutenkin. Tämä oli tukemassa ajatusta siihen miksi juuri Tervon ja Vesannon tulisi perustaa uusi seurakunnan alue.

 • Työntekijöistä suurimman muutoksen eteen joutunee kirkkoherra Marja-Leena Niinivaara-Koskell. Tehtävänkuvissa ja sisällöissä muutoksia tulee muillakin. Sisältökysymyksiä pohditaan jo nyt työntekijätasolla ja syyskaudella niistä tehdään tarkemmat linjaukset. Seurakuntalaisten näkökulmasta muutoksia saattaa tulla esim seurakuntapiirien alueiden osalta. Kunhan toiminta löytää muotonsa, niin se voi olla myös uusi mahdollisuus piirien toiminnalle. Seurakuntalaisten aktiivisuusi on suuressa osassa uuden seurakunnan tapaa toimia sekä toimintaa. Yhdessä pitää miettiä mitä halutaan pitää ja miten se saadaan toteutettua. Myös toteutukseen tarvitaan seurakuntalaisten apua.

 • Onko Niiniveden seurakunta vain nimi paperilla?<

  Niiniveden seurakunta on yksi seurakunta, joka toimii Tervon ja Vesannon kuntien alueella. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa, jotka säilyttävät nykyiset nimensä. Seurakunnalla tulee olemaan nimi näkyvissä leimasimissa ym ja kaikki sopimukset tehdään jatkossa uuden seurakunnan nimissä.

 • Seurakuntavaaleja ei tule, vaan uusi kirkkovaltuusto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella. Uuden seurakunnan kirkkovaltuustossa on 15 valtuutettua. Kirkkovaltuusto nimeää ensitöikseen uuden kirkkoneuvoston vuoden alussa. Nykyiset, uudet valtuutetut, joutuivat jo alkuvaiheessa historiallisten päätösten eteen päättäessään seurakuntaliitos aloitteen tekemisestä.

 • Nykyihminen elää jatkuvassa muutoksessa ja nuoret tulevat luultavasti käyttämään uusia nimityksiä (esim seurakunnan nimi) luontevasti jo alussa kun taas vanhempi väki puhuu pitkään vielä vanhoilla nimillä.

 • Uudesta seurakunnasta odotetaan hyvää, yhteistä seurakuntaa, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti ja saavat myös tilaa toimia. Yhteisöllisyyden odotetaan korostuvan.

 • Käytännön aikataulusta todettiin, että asia odottaa nyt Kirkkohallituksen päätöstä ja uusi seurakunta aloittaisi 1.1.2020.

   

Tilaisuus päätettiin virteen 571.

Keskustelutilaisuus Vesannolla 16.5.

« Uutislistaukseen