Haettavana yhteinen kanttorin virka

8.4.2019 08.36

Tervon ja Vesannon seurakunnissa haettavana kokoaikainen yhteinen kanttorin virka. Hakuaika päättyy 31.5.2019.

Tervon ja Vesannon yhdentymässä olevat seurakunnat hakevat vakituista viranhaltijaa yhteiseen kanttorin virkaan.
Valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ns. B-virka) sekä erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6 § 13). Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä KL 6 § 33:n mukainen rikosrekisteriote.

Viran peruspalkka on vaativuusryhmän 601 mukainen. Viran ohjesääntö on saatavilla sähköpostitse pyydettäessä. Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä. Tervon ja Vesannon kirkkojen välinen matka on noin 23 km.

Virka täytetään 1.9.2019 alkaen ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset liitteineen (CV, työ- ja tutkintotodistukset) on toimitettava 31.5.2019 klo 14 mennessä Vesannon seurakuntaan osoitteella Terveystie 5, 72300 Vesanto tai sähköpostitse vesannonseurakunta@evl.fi. Hakemuksia ei palauteta. Hakijan tulee olla valmis saapumaan haastatteluun erikseen ilmoitettuna aikana. Lopullisen valinnan tekevät Tervon ja Vesannon seurakuntien kirkkoneuvostot yhdessä.

Tervon ja Vesannon seurakunnat tarjoavat monipuolisen työkentän pienissä seurakunnissa Pohjois-Savossa. Jumalanpalveluelämän ja kirkollisten toimitusten lisäksi kanttori osallistuu kaiken ikäisten muuhunkin toimintaan -- tehtävään kuuluu kuorotoiminta ja hartaudet sekä rippikoulutyö. Kanttorin tulee kyetä itsenäiseen suunnitteluun sekä monipuoliseen työskentelyyn.
Edellytämme sitoutumista kirkon perustehtävään sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Tervon ja Vesannon seurakunnat ovat mahdollisesti yhdistymässä 1.1.2020 alkaen. Mikäli Kirkkohallitus vahvistaa liitoksen, siirtyy viranhaltija uuden seurakunnan palvelukseen vastaavaan virkaan.

Lisätietoja antavat kirkkoherrat
Jarmo Paananen (040 5719596 / jarmo.paananen@evl.fi)
ja Marja-Leena Niinivaara-Koskell
(044 3872125 / marja-leena.niinivaara-koskell@evl.fi)

« Uutislistaukseen