Tervon seurakunta mukaan aluekeskusrekisteriin 1.1.2019

30.11.2018 14.29

Virkatodistusten tilaus muuttuu 1.1.2019, toimitus varaukset edelleen omasta seurakunnasta

Tervon seurakunnan jäsenrekisteripalvelut siirtyvät aluekeskusrekisteriin 1.1.2019. Mm virkatodistukset tilataan jatkossa aluekeskusrekisteristä.

Kuopion aluekeskusrekisteriin kuuluvat 1.1.2019 alkaen Kuopion seurakuntien lisäksi Hankasalmen, Joroisten, Konneveden, Leppävirran, Pieksämäen, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon seurakunnat.

Aluekeskusrekisterien perustaminen liittyy valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa kirkonkirjojenpidon tehtäviä pyritään keskittämään suurempiin yksiköihin.

Aluekeskusrekisterin tehtäviksi siirtyvät seurakunnilta jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät, kuten kirkollisten toimitusten rekisteröinnit, sekä erilaisten todistusten antaminen jäsentietojärjestelmästä ja vanhoista kirkonkirjoista. Kirkollisten toimitusten varaukset hoidetaan jatkossakin omassa seurakunnassa.

Tehtävien keskittämistä helpottaa se, että lähes kaikki alueen seurakunnat ovat saaneet vanhojen kirkonkirjojen digitoinnin sähköiseen muotoon valmiiksi. Mittavassa projektissa seurakuntien vanhat kirkonkirjat on kuvattu vuodesta 1860 alkaen ja viety koko kirkon yhteiseen järjestelmään. Näin suurempiin yksiköihin siirtyminen ei edellytä enää suurten kirjamäärien siirtämistä, vaan työtä tehdään sähköistä aineistoa hyödyntämällä.

Seurakuntalaisille aluekeskusrekisteriin siirtyminen näkyy ennen kaikkea virkatodistuksia ja sukuselvityksiä tilattaessa. Niiden tilaukset tehdään jatkossa oman seurakunnan sijaan suoraan aluekeskusrekisteriin. Myös avioliiton esteiden tutkinnat hoidetaan aluekeskusrekisterissä. Tarjolla on myös opastusta kastetta, avioliiton esteiden tutkintaa, lapsen nimen valintaa, puolisoiden sukunimen valintaa ja kirkkoon liittymistä koskevissa kysymyksissä. Asiointi ei edellytä matkustamista paikan päälle, vaan asiakkaita palvellaan myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Virkatodistus- ja sukuselvitystilausten osalta käytössä on myös nettilomake, ja avioliiton esteiden tutkinnankin voi laittaa vireille sähköisessä palvelussa.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa seurakuntien tilannetta hoitamalla niin sanottuja tukitoimintoja suuremmassa yksikössä niin, että seurakunnat voivat paremmin keskittyä varsinaiseen seurakunnalliseen toimintaan. Suuremmassa yksikössä myös työntekijöiden sijaisuudet, kouluttaminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi ovat helpommin järjestettävissä

Tavoitteena on myös parantaa seurakuntalaisten saamaa palvelua. Selkeimmin muutos näkyy sukuselvityksiä tilattaessa. Aiemmin sukuselvitykset piti tilata erikseen kaikista alueen seurakunnista, mutta jatkossa kaikki tiedot saa yhdellä tilauksella aluekeskusrekisteristä.

Aluekeskusrekisteri palvelee asiakkaita kaikkina arkipäivinä, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, klo 9-15.

Kuopion aluekeskusrekisteri

Käyntiosoite Suokatu 22 B 2. kerros, Kuopio
Postiosoite PL 1064, 70101 Kuopio

Sähköposti keskusrekisteri.kuopio@evl.fi

Puhelinvaihde (017) 158 111, Fax (017) 158 242

www.kuopionseurakunnat.fi/yhteystiedot/kuopion-ev.lut.-seurakuntayhtyma/keskusrekisteri

Avoinna arkipäivisin klo 9.00–15.00.

Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 040 4848 225,

https://lomakkeet.evl.fi/kuopion-seurakunnat/virkatodistus

« Uutislistaukseen