• Yhteinen kanttorin virka

    15.3.2019 10.30

    Tervon ja Vesannon seurakunnat ovat saanet luvan yhteisen kanttorin viran perustamiseen. Asia päätetään vielä kirkkovaltuustoissa.
  • Seurakuntaliitos aloite

    15.3.2019 10.27

    Tervon seurakunnan kirkkovaltuusto on tehnyt aloitteen seurakuntaliitoksesta Kuopion tuomiokapitulille ja Kirkkohallitukselle