Päätöksenteko seurakunnassa

Tehtäväalue sisältää kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston. Kirkkoneuvostolla on tärkeä ja keskeinen rooli seurakunnan päätöksenteossa. Se valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee kirkkovaltuuston päätökset täytäntöön. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

 

Toimintakertomus 2018

Toimintasuunnitelma 2019-2021