Lähetys- ja avustustyö

Lähetystyön on seurakunnan perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20

Lähetystehtävän toteuttamiseksi seurakunnalla on nimikkolähetti Saara Karttunen ja kohdesopimuksia.

Saara Karttunen
Saara Karttunen

Nimikkolähetti Saara Karttunen lähti ensimmäiselle työkaudelle Venäjälle vuoden 2016 alkupuolella. Hän on opiskellut venäjän kieltä Pietarissa, mistä hän muutti helmikuun alussa Siperian Novosibirskin kaupunkiin. Siellä hän jatkaa venäjän kielen opiskelua ja tutustuu Inkerin kirkon toimintaan. Opiskelun jälkeen haetaan työlupaa. Tarkempi tehtävän kuva ja sijoituspaikka määräytyvät prosessin myötä. Saara Karttunen on diakonissa-sairaanhoitaja (AMK). Saaran sydämellä ovat erityisesti elämän myrskyissä kolhuja saaneet ihmiset ja toivon sanoman eteenpäin vieminen.

"Kaikkeen maailmaan  viekää joutuisaan Jeesuksen rakkauden ilosanomaa!"