Toimintaa aikuisille

Aikuistyö on nimestään huolimatta kaikille ikäryhmille avointa seurakunnallista toimintaa. Nuorten aikuisten ja kiireisten työikäisten kohtaaminen on haaste seurakunnalle. On etsittävä sopivia toiminta-aikoja ja tapoja, sekä vastattava mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Tätä työtä tehdään yli työalarajojen. Aikuisia kohdataan kirkollisissa toimituksissa, perhe-, nuoriso- ja rippikoulutyön yhteydessä. Tavoitteena on löytää kohtaamisiin inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä, niin että ihmiset voisivat kokea seurakunnan omaksi yhteisökseen ja siten toimintaan osallistuminen lisääntyisi.

Tervon seurakunnassa on miesten sauna-iltoja yhdessä Kallaveden seurakunnan, Karttulan alueen kanssa, vuoroin Tervossa, vuoroin Karttulassa. Naisteniltoja on järjestetty seurakuntatalolla. Tietoa tulevista tapahtumista löytyy näiltä nettisivuilta.
Aikuisille